[English] Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Countinuous) trong tiếng Anh

Thursday, December 16, 2021
Edit this post


Hiện tại hoàn thành tiếp diễn kết nối hoặc liên kết hiện tại và quá khứ. Thì này nói về một hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp diễn ở hiện tại.

1. OVERVIEW

S + HAVE/HAS + BEEN + VERB-ING (Positive)
S + HAVE/HAS + NOT + BEEN + VERB-ING (Negative)
HAVE/HAS + S + BEEN + VERB-ING (Question)

CONTRACTIONS (Rút gọn):
I HAVE BEEN... ➞ I'VE BEEN...
HE HAS BEEN... ➞ HE'S BEEN...
I HAD NOT... ➞ I HADN'T...

SHORT ANSWERS:
YES, S + HAVE/HAS. (No contractions)
NO, S + HAVE/HAS NOT. ➞ NO, S + HAVEN'T/HASN'T.

▪ I have cooked dinner.
Tôi đã nấu bữa tối (xong rồi).
▪ I have been cooking dinner.
Tôi (đã và vẫn còn) đang nấu bữa tối.

2. WHEN TO USE? (DÙNG KHI NÀO?)

Quick review
started continuesWe have been working on this project for six months.
Chúng tôi (đã và) đang làm việc cho dự án này được sáu tháng.
Sea levels have been raising.
Mực nước biển vẫn đang dâng lên.
started finishedI've been calling you for hours.
Tôi đã gọi liên tục cho bạn hàng giờ.
We have been waiting for you.
Chúng tôi đã đợi bạn được một lúc.
common expressionsI've bên studying for three hours.
Tôi đã học được ba giờ rồi.
I've been studying since 5:00.
Tôi đã học từ lúc 5 giờ.
It has been raining all day.
Trời đã mưa liên tục cả ngày.
She has been exercising a lot lately/recently.
Dạo gần đây cô ấy siêng tập thể dục lắm.

2.1. UNFINISHED ACTIONS (HÀNH ĐỘNG CHƯA HOÀN TẤT)

Để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp diễn ở hiện tại đã kéo dài được bao lâu. Thường đi kèm với 'for' và 'since' (tham khảo hiện tại hoàn thành để hiểu thêm về 'for' và 'since').

▪ I've been living in London for two years.
Tôi đã sống ở London được 2 năm.
▪ She's been working here since 2004.
Cô ấy đã làm việc ở đây từ năm 2004.
▪ We've been waiting for the bus for hours.
Chúng tôi đã đợi xe bus hàng giờ đồng hồ.

Cách dùng này cũng tương tự như cách chúng ta dùng hiện tại hoàn thành, và thường là có thể để sử dụng chuyển đổi qua lại giữa 2 thì. Và dĩ nhiên, chúng ta không được dùng động từ tĩnh với hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

▪ I've been being here for hours.
I've been here for hours.
Tôi đã ở đây hàng giờ.

Đối với những thói quen hoặc tình huống tạm thời. Hành động bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục kéo dài tới hiện tại cũng giống như cách dùng đầu tiên, nhưng ở đây chúng ta sẽ không trả lời câu hỏi 'bao lâu?' một cách rõ ràng. Thay vào đó, chúng ta sử dụng từ kiểu như recently—mới đây.

▪ I've been going to the gym a lot recently.
Gần đây tôi thường hay đi tập gym.
▪ They've been living with his mother while they look for a house.
Họ đang sống cùng mẹ trong thời gian tìm kiếm một căn nhà.
▪ I've been reading a lot recently.
Gần đây tôi đang đọc sách rất nhiều.

Điều này khá tương đồng với cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn cho những thói quen tạm thời và thông thường bạn có thể dùng 2 thì đổi qua lại cho tình huống này.

2.2. FINISHED ACTIONS (NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐÃ HOÀN TẤT)

Những hành động vừa mới tạm dừng lại gần đây (mặc dù có thể toàn bộ hành động vẫn chưa thật sự hoàn tất) và có một kết quả gì đó có thể được nhìn thấy, nghe thấy, hoặc cảm thấy ở hiện tại. Chúng ta không cần từ chỉ thời gian ở đây.

▪ I'm so tired, I've been studying.
Tôi khá mệt, tôi đã học bài liên tục.
▪ I've been running, so I'm really hot.
Tôi đã chạy liên tục, vì vậy tôi cảm thấy rất nóng.
▪ It's been raining so the pavement is wet.
Trời đã mưa liên tục nên vỉa hè bị ướt.

Thì hiện tại hoàn thành có cách dùng khá tương tự nhưng nhắm vào kết quả của hành động, trong khi thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn lại tập trung nhiều hơn tới chính hành động đó.

3. WHEN NOT TO USE? (KHÔNG DÙNG KHI NÀO?)

Cũng như các thì tiếp diễn khác, chúng ta không được dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn với các động từ trạng thái như love, hate, know, understand...

▪ have been knowing him for 5 years.
➞ I have known him for 5 years.
Tôi đã biết anh ta được 5 năm.

.
Xin vui lòng chờ đợi
Dữ liệu bài viết đang được tải về

BÌNH LUẬN

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Cuộc Sống Tối Giản. Đây là một blog cá nhân, được lập ra nhằm mục đích lưu trữ và chia sẻ mọi thứ hay ho theo chủ quan của chủ sở hữu. Có lẽ vì vậy mà bạn sẽ thấy blog này hơi (rất) tạp nham. Mọi chủ đề đều có thể được tìm thấy ở đây, từ tâm sự cá nhân, kinh nghiệm sống, phim ảnh, âm nhạc, lập trình... Phần lớn các bài đăng trong blog này đều được tự viết, trừ các bài có tag "Sponsored" là được tài trợ, quảng cáo, hoặc sưu tầm. Để ủng hộ blog, bạn có thể share những bài viết hay tới bạn bè, người thân, hoặc có thể follow Kênh YouTube của chúng tôi. Nếu cần liên hệ giải đáp thắc mắc hoặc đặt quảng cáo, vui lòng gửi mail theo địa chỉ phipgn@gmail.com. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều!!!
© Copyright by CUỘC SỐNG TỐI GIẢN
Loading...